ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรทางเทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
  • ใช้การเรียนรู้ผ่านทาง Project Based Learning เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กยุค IT ที่เน้นการเรียนผ่านการทำจริง
  • ผู้สนใจเข้าเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ชื่อของหลักสูตร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทางนักศึกษาและบุคลากร ...
อ่านเพิ่มเติม
ธณิน ใจใหญ่ ศิษย์เก่าสำนักไอที ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทางนักศึกษาและบุคลากร ...
อ่านเพิ่มเติม
ศิษย์เก่า วิศวกรรมกรรมศาสตร์ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทางนักศึกษาและบุคลากร ...
อ่านเพิ่มเติม
นายจิรายุส หล่อวิทยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทางนักศึกษาและบุคลากร ...
อ่านเพิ่มเติม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้กับบุคลากร ในด้าน พัฒนาเว็บไซต์ โดยวิทยากรจาก บริษัท ปอดีแจ่ม จำกัด ระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2562 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบให้กับทางสำนักวิชาและทางมหาวิทยาลัยต่อไป ...
อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวสารทั่วไป

กำหนดการ รับชุด คืนชุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU ร้านครุยทองคำจะให้บริการวัดตัวชุดครุยสำหรับ เช่า-ซื้อ ละส่งมอบชุดครุยฯ (รอบที่ 2) ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตรประจำปี 2560 รายละเอียดดังนี้ วันที่ เวลา สถานที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 9.00 ...
Read More
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งคลิปประกวด "สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" รายละเอียดกิจกรรม : https://drive.google.com/file/d/1fadRPtpj5vLx... ใบสมัครและส่งผลงาน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL ...
Read More
Food Innopolis ร่วมกับ The British Council ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Links) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการ Sensory and Consumer Behaviours: Train-the-Trainers Program • วันที่ 11 – 15 มีนาคม ...
Read More
รายงานบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัต เข้าแจ้งความประสงค์เพื่อรับ และไม่รับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ก่อนวันที่ 25 มากราคม 2562 เว็บไซต์ : http://graduate-ceremony.mfu.ac.th ตรวจสอบรายชื่อ : http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduate/Home/Report_Not_Registered?fbclid=IwAR0Ecgs-BeQitfmRIGZbk12MosBftAn3XF2qEh_Ia5G2Iah3yZVVrtDI3Tw 197 5631301086 นายรัตนพล ถิ่นกันทา MR.RATTANAPOL ...
Read More
แจ้งข่าวการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัต เข้าแจ้งความประสงค์เพื่อรับ และไม่รับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ก่อนวันที่ 25 มากราคม 2562 เว็บไซต์ : http://graduate-ceremony.mfu.ac.th รายชื่อผู้ที่ยังไม่แจ้งความประสงค์ 197 5631301086 นายรัตนพล ถิ่นกันทา ...
Read More

 

อ่านเพิ่มเติม

 

กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค-1 มิ.ย.62 12 ทีม Startup ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประชันไอเดียสุดเจ๋งในรอบ Semi-Final G CON ...
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “International Telecom Business” สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 23 ...
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Computer Vision” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธ์ เจริญพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 23 ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษไอที ผ่านเข้ารอบ Semi-Final การแข่งขัน G-CON 2019 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Princess ที่ผ่านเข้ารอบ SEMI-FINAL การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Geo-Informatic Application Contest 2019 (G-CON 2019) โดยกำหนดแข่งในวันที่ 1 มีนาคม ...
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Voice Business and Technologies” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ...
อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม