ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรทางเทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
  • ใช้การเรียนรู้ผ่านทาง Project Based Learning เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กยุค IT ที่เน้นการเรียนผ่านการทำจริง
  • ผู้สนใจเข้าเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ชื่อของหลักสูตร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Summer Student Exchange Programme 2019 On 3-26 July 2019, School of Information Technology held the summer student exchange programme for ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดเพิ่มเติม :  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ...
อ่านเพิ่มเติม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 18-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวิทยากรหลัก คือ อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ (CCIE ...
อ่านเพิ่มเติม
จบไปแล้วกับการแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน IT Maker Day 2019 ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และแข่งขันทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม (IT Maker Day 2019) โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ Smart Robotics ให้กับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 16 ทีม และการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
อ่านเพิ่มเติม
เตรียมพบกับการแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน IT Maker Day 2019 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และแข่งขันทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม (IT Maker Day 2019) โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ Smart Robotics ให้กับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 16 ทีม และการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Networking ...
อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม

 

รางวัล

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลชมเชย เด็กตื่นไฟ เด็ก มฟล. คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ คว้าเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ขอแสดงความยินดีกับ ทีม 1Hundred คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ ในงานประกาศรางวัล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามัลติมีเดียฯ ที่ได้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ และได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 2 ทีม และได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ เด็กตื่นไฟ เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ...
Read More
คุณวุฒิชัย กัณหา บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ไปนำเสนอผลงานการไปสหกิจศึกษา ในการประกวดสหกิจดีเด่นระดับชาติ หมวดนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเมื่อครั้งที่คุณวุฒิชัยยังเป็นนักศึกษา คุณวุฒิชัยได้ไปปฏิบัติสหกิจ ที่บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด เมื่อเดือนมกราคม ...
Read More
นักศึกษาไอทีได้รับรางวัลรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์จีน นางสาวจินตรา แซ่จาง นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อนนักศึกษาจากสำนักจีนวิทยาอีกสามคน ได้ร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่18 ซึ่งร่วมจัดโดย สำนักงานตัวแทนสถาบันขงจื่อ(สำนักงานใหญ่)ประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย สนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยธนาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน โดยมีการจัดแข่งขันเป็นชุด ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่1 ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ผลประกาศรางวัล STARTUP THAILAND LEAGUE 2019 สำหรับนิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา รอบภาคกลางและภาคตะวันออก ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม BMG มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...
Read More

 

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวสารทั่วไป

รอบที่ 5 โครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (รับสมัครถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 โครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 ...
Read More
กำหนดการ รับชุด คืนชุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU ร้านครุยทองคำจะให้บริการวัดตัวชุดครุยสำหรับ เช่า-ซื้อ ละส่งมอบชุดครุยฯ (รอบที่ 2) ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตรประจำปี 2560 รายละเอียดดังนี้ วันที่ เวลา สถานที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 9.00 ...
Read More
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งคลิปประกวด "สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" รายละเอียดกิจกรรม : https://drive.google.com/file/d/1fadRPtpj5vLx... ใบสมัครและส่งผลงาน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL ...
Read More
Food Innopolis ร่วมกับ The British Council ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Links) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการ Sensory and Consumer Behaviours: Train-the-Trainers Program • วันที่ 11 – 15 มีนาคม ...
Read More
รายงานบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัต เข้าแจ้งความประสงค์เพื่อรับ และไม่รับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ก่อนวันที่ 25 มากราคม 2562 เว็บไซต์ : http://graduate-ceremony.mfu.ac.th ตรวจสอบรายชื่อ : http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduate/Home/Report_Not_Registered?fbclid=IwAR0Ecgs-BeQitfmRIGZbk12MosBftAn3XF2qEh_Ia5G2Iah3yZVVrtDI3Tw 197 5631301086 นายรัตนพล ถิ่นกันทา MR.RATTANAPOL ...
Read More

 

อ่านเพิ่มเติม

 

กิจกรรมนักศึกษา

27 พฤษภาคม 2019 - 8 มิถุนายน 2019 Robot Design Contest 2019 – รอบระดับประเทศ นางสาวกัลยาณี ทองคง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน ...
อ่านเพิ่มเติม
17-25 พฤษภาคม 2019 – Robot Design Contest 2019 – Chiang Mai   นางสาวกุลิสรา จินดา, นางสาวกัลยาณี ทองคง, นายวชิรวัตติ์ จรัสเมธีนนท์ และนายนวเมศวร์ นิตย์แสวง ...
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Link Campus Cabling 2019 – Network Solution Infrastructure สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสาขา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค-1 มิ.ย.62 12 ทีม Startup ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประชันไอเดียสุดเจ๋งในรอบ Semi-Final G CON ...
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “International Telecom Business” สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 23 ...
อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม