ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรทางเทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
  • ใช้การเรียนรู้ผ่านทาง Project Based Learning เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กยุค IT ที่เน้นการเรียนผ่านการทำจริง
  • ผู้สนใจเข้าเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ชื่อของหลักสูตร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์และบุคลากรประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี และ รองอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.00-16.00 น.ที่ผ่านมา อาจารย์และบุคลากรประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ และ รองอธิการบดี รศ. ดร. ชยาพร ...
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ...
อ่านเพิ่มเติม
สำนักไอที ส่งมอบซอฟแวร์ แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 กันยายน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นายอภินันท์ นิลฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อทดสอบระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศครั้งสุดท้ายและดำเนินการส่งมอบ ซึ่งระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วย 4 ระบบดังนี้ 1. ระบบ Smart ...
อ่านเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Internet of Things ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ Introduction to Internet ...
อ่านเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร องค์กรกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 4.0 (Organization and Digital Transformation 4.0) ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อ.ดร.วราลักษณ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวสารทั่วไป

การจำหน่ายเสื้อที่ระลึก "น้ำกกเกมส์" จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งขาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์" ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2562 ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดจำหน่ายเสื้อที่ระลึก "น้ำกกเกมส์" เพื่อเป็นการสร้างกระแสในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ 2562) "น้ำกกเกมส์" ...
Read More
MFii รับสมัครทีมนักศึกษาและผู้สนใจในการสร้างธุรกิจ Startup เข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครทีมนักศึกษาและผู้สนใจในการสร้างธุรกิจ Startup เพื่อเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood  เพื่อร่วมพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพ ...
Read More
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus "กิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มชุมชน" ได้รับประสบการณ์ได้ทำงานและรับชั่วโมงบำเพ็จประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่ goo.gl/forms/MScZRPrnRyzRnkg63 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ...
Read More

 

อ่านเพิ่มเติม

 

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ iRobot Create Competition 2018 นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมการอบรมการโปรแกรม iRobot ณ อาคารดูคาตี้วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันหุ่นยนต์งาน iRobot Create ...
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ iRobot Create Competition 2018 นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมการอบรมการโปรแกรม iRobot ณ อาคารดูคาตี้วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันหุ่นยนต์งาน iRobot Create ...
อ่านเพิ่มเติม
นศ.สาขาไอที เข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (G-CON 2019) รอบ Audition ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(G-CON 2019) รอบ Audition ระดับภูมิภาค ...
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาไอทีสุดเจ๋ง...คว้ารางวัลที่ 2 การแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ครั้งที่ 7 นางสาวจินตรา แซ่จาง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คว้ารางวัลที่ 2 ระดับอุดมศึกษา ใน การแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ...
อ่านเพิ่มเติม
นศ.ไอทีเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Application Contest 2019) รอบ  Incubation นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Application Contest 2019) รอบ Incubation ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ณ ...
อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม