ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรทางเทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
  • ใช้การเรียนรู้ผ่านทาง Project Based Learning เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กยุค IT ที่เน้นการเรียนผ่านการทำจริง
  • ผู้สนใจเข้าเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ชื่อของหลักสูตร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และแข่งขันทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม (IT Maker Day 2019) การแข่งขันประเภทที่ 1 Smart Robotics จำนวน 16 ทีม การแข่งขันประเภทที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี Networking ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการทำการโหลดแบบฟอร์มแล้วส่งแบบยืนยันมาที่ E-mail : ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยชมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยชมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะอาจารย์จากทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พาชมและนำเสนองานต่างๆให้ทางคณะเยี่ยมชม ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน Smart Electronic และ การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในวันพุธที่ 12 มิ.ย 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30  ณ ที่ห้องประชุม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย และ รศ.ดร.อธิคม ...
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤษภาคม 2019 - 8 มิถุนายน 2019 Robot Design Contest 2019 – รอบระดับประเทศ นางสาวกัลยาณี ทองคง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามัลติมีเดียฯ ที่ได้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ และได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 2 ทีม และได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ เด็กตื่นไฟ เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวสารทั่วไป

รอบที่ 5 โครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (รับสมัครถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 โครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 ...
Read More
กำหนดการ รับชุด คืนชุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU ร้านครุยทองคำจะให้บริการวัดตัวชุดครุยสำหรับ เช่า-ซื้อ ละส่งมอบชุดครุยฯ (รอบที่ 2) ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตรประจำปี 2560 รายละเอียดดังนี้ วันที่ เวลา สถานที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 9.00 ...
Read More
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งคลิปประกวด "สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" รายละเอียดกิจกรรม : https://drive.google.com/file/d/1fadRPtpj5vLx... ใบสมัครและส่งผลงาน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL ...
Read More
Food Innopolis ร่วมกับ The British Council ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Links) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการ Sensory and Consumer Behaviours: Train-the-Trainers Program • วันที่ 11 – 15 มีนาคม ...
Read More
รายงานบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัต เข้าแจ้งความประสงค์เพื่อรับ และไม่รับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ก่อนวันที่ 25 มากราคม 2562 เว็บไซต์ : http://graduate-ceremony.mfu.ac.th ตรวจสอบรายชื่อ : http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduate/Home/Report_Not_Registered?fbclid=IwAR0Ecgs-BeQitfmRIGZbk12MosBftAn3XF2qEh_Ia5G2Iah3yZVVrtDI3Tw 197 5631301086 นายรัตนพล ถิ่นกันทา MR.RATTANAPOL ...
Read More

 

อ่านเพิ่มเติม

 

กิจกรรมนักศึกษา

27 พฤษภาคม 2019 - 8 มิถุนายน 2019 Robot Design Contest 2019 – รอบระดับประเทศ นางสาวกัลยาณี ทองคง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน ...
อ่านเพิ่มเติม
17-25 พฤษภาคม 2019 – Robot Design Contest 2019 – Chiang Mai   นางสาวกุลิสรา จินดา, นางสาวกัลยาณี ทองคง, นายวชิรวัตติ์ จรัสเมธีนนท์ และนายนวเมศวร์ นิตย์แสวง ...
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Link Campus Cabling 2019 – Network Solution Infrastructure สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสาขา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค-1 มิ.ย.62 12 ทีม Startup ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประชันไอเดียสุดเจ๋งในรอบ Semi-Final G CON ...
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “International Telecom Business” สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 23 ...
อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม