Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ iRobot Create Competition 2018

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ iRobot Create Competition 2018   นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมการอบรมการโปรแกรม iRobot ณ อาคารดูคาตี้วันที่…

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ iRobot Create Competition 2018

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ iRobot Create Competition 2018   นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมการอบรมการโปรแกรม iRobot ณ อาคารดูคาตี้วันที่…

การจำหน่ายเสื้อที่ระลึก “น้ำกกเกมส์”

การจำหน่ายเสื้อที่ระลึก “น้ำกกเกมส์”   จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งขาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2562 ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดจำหน่ายเสื้อที่ระลึก “น้ำกกเกมส์”…

MFii รับสมัครทีมนักศึกษาและผู้สนใจในการสร้างธุรกิจ Startup เข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood

MFii รับสมัครทีมนักศึกษาและผู้สนใจในการสร้างธุรกิจ Startup เข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด…

การงดใช้หอประชุมสมเด็จย่า ห้องเชียงแสน และห้องแม่สาย

การงดใช้หอประชุมสมเด็จย่า ห้องเชียงแสน และห้องแม่สาย   ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในปีพุทธศักราช 2562 สำนักราชเลขาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร…

แจ้งแผนการปฏิบัติงาน และขอความร่วมมืองดหรือเลี่ยงการจัดกิจกรรมในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งแผนการปฏิบัติงาน และขอความร่วมมืองดหรือเลี่ยงการจัดกิจกรรมในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในปีพุทธศักราช 2562 สำนักราชเลขาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่…

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย “Inspiring Student Learning for Diverse Societies”

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย “Inspiring Student Learning for Diverse Societies” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี  ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี  ประจำปี 2562   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement…

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มชุมชน” ได้รับประสบการณ์ได้ทำงานและรับชั่วโมงบำเพ็จประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5…