Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค-1 มิ.ย.62

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค-1 มิ.ย.62   12 ทีม…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษไอที ผ่านเข้ารอบ Semi-Final การแข่งขัน G-CON 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษไอที ผ่านเข้ารอบ Semi-Final การแข่งขัน G-CON 2019 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Princess ที่ผ่านเข้ารอบ SEMI-FINAL การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Geo-Informatic Application Contest 2019…

การรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2562

การรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2562   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2562 โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.mfu.ac.th/news/news-scholarship.html

โครงการเพื่อรับงบสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (รอบที่ 1/2562)

โครงการเพื่อรับงบสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (รอบที่ 1/2562) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ที่มีความสนใจขอรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว จัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับงบสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (รอบที่ 1/2562) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://goo.gl/pJpE63 และส่งกลับมายังอีเมล jetsadawat.vis@mfu.ac.th…

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ…

ขอเวียนแจ้งสาระสำคัญของการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562

ขอเวียนแจ้งสาระสำคัญของการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562 เรื่องที่ 1 รับทราบสรุปภาพรวมการจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 “ค่ายอาจารย์มืออาชีพ” เมื่อวันที่ 6-9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ…

ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 ​ (​2019 TGS)

ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 ​ (​2019 TGS) มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร​ ​ และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกันโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ…

กำหนดการ รับชุด คืนชุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

กำหนดการ รับชุด คืนชุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU ร้านครุยทองคำจะให้บริการวัดตัวชุดครุยสำหรับ เช่า-ซื้อ ละส่งมอบชุดครุยฯ (รอบที่ 2) ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตรประจำปี 2560 รายละเอียดดังนี้ วันที่ เวลา…

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งคลิปประกวด “สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ”

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งคลิปประกวด “สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” รายละเอียดกิจกรรม : https://drive.google.com/file/d/1fadRPtpj5vLx… ใบสมัครและส่งผลงาน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL..