Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค-1 มิ.ย.62

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค-1 มิ.ย.62   12 ทีม…

23 กุมภาพันธ์ 2019 – การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “International Telecom Business” by CAT Telecom

  สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “International Telecom Business” สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท…

23 กุมภาพันธ์ 2019 – การบรรยายพิเศษ “Computer Vision”

  สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Computer Vision” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธ์ เจริญพงษ์…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษไอที ผ่านเข้ารอบ Semi-Final การแข่งขัน G-CON 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษไอที ผ่านเข้ารอบ Semi-Final การแข่งขัน G-CON 2019 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Princess ที่ผ่านเข้ารอบ SEMI-FINAL การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Geo-Informatic Application Contest 2019…

การรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2562

การรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2562   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2562 โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.mfu.ac.th/news/news-scholarship.html

1-2 ธันวาคม 2561 – การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Voice Business and Technologies” by CAT Telecom

  สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Voice Business and Technologies” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี…

โครงการเพื่อรับงบสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (รอบที่ 1/2562)

โครงการเพื่อรับงบสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (รอบที่ 1/2562) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ที่มีความสนใจขอรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว จัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับงบสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (รอบที่ 1/2562) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://goo.gl/pJpE63 และส่งกลับมายังอีเมล jetsadawat.vis@mfu.ac.th…

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ…