Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

26 เมษายน 2016 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย และ ศูนย์บริการลูกค้าเชียงราย

26 เมษายน 2016 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย และ ศูนย์บริการลูกค้าเชียงราย   26…

อาจารย์และบุคคลากรประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี และ รองอธิการบดี

อาจารย์และบุคลากรประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี และ รองอธิการบดี   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.00-16.00 น.ที่ผ่านมา อาจารย์และบุคลากรประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี รศ.…

นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560   นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ นักศึกษาสาขาวิชา…

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี สานสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี สานสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558