Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

Name in Thai : อาจารย์สุรพล วรภัทราทร

Name in English : Aj.Surapol Vorapatratorn

Position : Assistant of Dean

Tel : 053-91-6762

Room : 306

E-mail : surapol.vor@mfu.ac.th

Facebook : 

ประวัติ :

Brief Biographical History:

2014 – Present Doctor of Philosophy, Ph.D., Computer Engineering, Chulalongkorn University.

2010 – 2012 Master of Engineering, Computer Engineering, Chulalongkorn University.

2006 – 2010 Bachelor of Engineering, Computer Engineering, Mae Fah Luang University.

 

Areas of Interest:

•           Embedded System, Microcontroller Application, Sensor , Robotics

•           Image Processing

•           Speech Processing; Automatic Speech Recognition, Human Speech Synthesis, Natural Language Processing

•           Machine Learning, Data Mining, Artificial intelligence (AI)

•           Assistive Technology; Learning Disability, Blind, Hearing Impaired, Motor Impaired

 

 

Awards

1.รางวันสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับดีเด่น 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2. รางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Silver Medal Award จากผลงาน ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในงาน Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest (INST 2015)  ณ Taipei World Trade Center (TWTC) กรุงไทเป ไต้หวัน

3. รางวัลเหรียญทอง Honor of Invention จากผลงาน ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยองค์กร World Invention Intellectual Property Associations 2015

Patent

 1. สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา”
  ทะเบียนเลขที่ 1301004582 วันที่ 6 สิงหาคม 2556

Publications

 1. S. Vorapatratorn, A. Suchato, and P. Punyabukkana,  “Real-time Obstacle Detection in Outdoor Environment for Visually Impaired using RGB-D and Disparity Map,” In the proceedings of the tenth International Convention for Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2016), Thailand, Jul 25-28, 2016.
 2. S. Vorapatratorn, K.Teachavorasinskun, N.Chanwarapha, “Directional Obstacle Warning Device Using Multiple Ultrasonic Transducers for People with Visual Disabilities,” In the proceedings of the nineth International Convention for Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2015), Singapore, Aug 11-14, 2015.
 3. S. Vorapatratorn, K. Nambunmee, “iSonar: An Obstacle Warning Device for the Totally Blind,” Journal of Assistive, Rehabilitative & Therapeutic Technologies 2014, 2: 23114, eISSN 2001-6824, Vol 2, June 2014, pp. 1-6 – http://dx.doi.org/10.3402/jartt.v2.23114
 4. S. Vorapatratorn, K. Nambunmee, “An Obstacle Warning Device for the Blind,” The Journal of Assistive, Rehabilitative & Therapeutic Technologies 2013-The Abstracts for International Convention for Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, 1:22501, eISSN 2001-6824, Vol 1, Nov 2013, pp. 2
 5. S. Vorapatratorn, K. Nambunmee, “iSonar: An Obstacle Warning Device for the Blind,” In the proceedings of the seventh International Convention for Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2013), Korea, Aug 29-31, 2013.
 6. วารสาร ทปอ. (Eduzine) ความรู้สู่สังคม: วิจัย สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 / พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 หน้าที่ 2-9 ในหัวข้อ “Beyond Hub: ไอโซนาร์ดวงตาคู่ใหม่ สำหรับผู้พิการทางสายตา”
 7. วารสาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (INDUSTRY  FOCUS)  ปีที่ 3 ฉบับที่ 46 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 หน้าที่ 25 ในหัวข้อ ไอโซนาร์ ดวงตาคู่ใหม่ สำหรับผู้พิการทางสายตา
 8. S. Vorapatratorn , N. Kertkeidkachorn, S. Chanjaradwichai, T. Suri, K. Likitsupin, P. Hirankan, W. Limpanadusadee, S. Chuetanapinyo, K. Pitakpawatkul, N. Puangsri, N. Tangsirirat, K. Trakulsuk, P. Punyabukkana, and A. Suchato, “The CU-MFEC Corpus For Thai And English Spelling Speech Recognition,” In the Proceedings of the Fifteenth Oriental COCOSDA (International Committee for the Co-ordination and Standardization of Speech Databases and Assessment Techniques) Conference (OCOCOSDA 2012), Macau, China, December 9-12, 2012.
 9. S. Vorapatratorn, N. Kertkeidkachorn,  A. Suchato, and P. Punyabukkana, “Contribution of Spectral Shapes to Tone Perception,” In the Proceedings of the Thirteenth Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2012), Portland, Oregon, September 9-13, 2012.
 10. S. Vorapatratorn, P. Punyabukkana, N. Lertwongkhanakool, N. Kertkeidkachorn, P. Hirankan, and A. Suchato, “Chula DAISY: The Implementation and A Case Study.” In the Proceedings of the Sixth International Convention for Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2012), Singapore, July 24-26, 2012.
 11. S. Vorapatratorn, A. Suchato, and P. Punyabukkana, “Automatic Online Text Selection for Constructing Text Corpus with Custom Phonetic Distribution,” In the Proceedings of the Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok, Thailand, May 30 – June 1, 2012.
 12. S. Vorapatratorn, A. Suchato, S. Chanjaradwichai, N. Kertkeidkachorn, P. Hirankan, T. Suri, K. Likitsupin, S. Chuetanapinyo, and P. Punyabukkana, “Effects of Acoustic Mismatches on Speech Recognition Accuracies due to Playback-recorded Speech Corpus,” In the Proceedings of the Ninth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2012), Hua Hin, Thailand, May 16-18, 2012.

Presentations

 1. ออกอากาศในรายการ สำนักข่าวไทย ในช่วง ก้าวล้ำ ทางช่อง 9 MCOT HD  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
 2. นำเสนอผลงานในงานจัดแสดงนวัตกรรมนานาชาติ Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest (INST 2015)  ณ Taipei World Trade Center (TWTC) กรุงไทเป ไต้หวัน วันที่ 1-3 ตุลาคม 2558
 3. นำเสนอผลงานในงาน NSTDA Investors’ Day 2015 วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.  ณ ห้อง Ballroom และ Reception Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 4. นำเสนอผลงานในมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand) ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี
 5. นำเสนอผลงานในการการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Convention for Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2015) ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ วันที่ 11-14 ตุลาคม 2558
 6. นำเสนอผลงานในงาน ตลาดงานวิจัยเพื่อ SMEs จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 25 พ.ค. 2558 ณ อาคาร วช. 1
 7. นำเสนอผลงานในงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงาน กระทรวงพานิชย์  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 8. ออกอากาศในราย ปรากฏการณ์ข่าวจริง ทางช่องสปริงนิวส์ วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2558
 9. นำเสนอผลงานในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม เมิองทองธานี
 10. นำเสนอผลงานใน งานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา (Student Design Challenges) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่ 8 i-CREATe 2014 ณ วิทยาลัย ITE college east ประเทศสิงคโปร์ 24 สิงหาคม 2557
 11. นำเสนอผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 12. ออกรายการสัมภาษณ์สด “ไอโซนาร์ ดวงตาคู่ใหม่ สำหรับผู้พิการทางสายตา” ในรายการโลกกว้างการศึกษา สถานีวิทยุการศึกษา FM 92.0 วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.30-19.00
 13. ออกอากาศในรายการ ข่าว 18.30 ทางช่อง VOICE TV วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2557
 14. ออกอากาศในรายการ ข่าว 9.00 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
 15. ออกอากาศในรายการ ข่าวภาคเที่ยง ในช่วง 7 Innovation ส่องเลนส์เปิดโลกนวัตกรรมนำทางสู่อนาคต ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
 16. นำเสนอผลงานในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2557 (Regional Research Expo 2014)  ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. ออกอากาศในรายการ ข่าววันใหม่ ในช่วง ข่าวดีมีอยู่ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 18. วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
 19. ออกอากาศในรายการ ทรู อินโนเวชั่นอวอร์ด เดอะ นิวอีร่า 2013 ทางช่อง True X-Zyte (ทรูวิชั่นส์ช่อง 59) วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556
 20. ออกอากาศในรายการ นักประดิษฐ์พันล้าน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ทางช่อง Workpoint TV วันที่ 16 กันยายน 2556
 21. นำเสนอผลงานในการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
 22. นำเสนอผลงานใน MFU Research Exhibition 2013 หัวข้อ From Research to Products ณ ณ อาคาร พลตำรวจเอก เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556
 23. นำเสนอผลงานในการการประชุมวิชาการ The 7th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology 2013 (i-CREATe 2013) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ KINTEX นคร Gyeonggi  สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 30 สิงหาคม 2556
 24. นำเสนอผลงานในโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก: Assistive Technology Transfer Center (AT2C) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมทีคการ์เด้น รีสอร์ท เชียงราย วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2556
 25. นำเสนอผลงานในงาน การขับเคลื่อนความรู้และพัฒนานโยบายเพื่อตอบสนองต่อสังคมคนพิการและผู้สูงอายุ ณ อาคาร พลตำรวจเอก เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2556
 26. นำเสนอผลงานการประชุมโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย วันพุธที่ 3 เมษายน 2556
 27. นำเสนอผลงานวันคนพิการสากล ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

Newspapers

 1. ข่าวไอโซนาร์ ในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ฉบับที่ 23660 หน้า 10
 2. ข่าวไอโซนาร์ ใน หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4,192 MAGZ/Scoop หน้า 9
 3. ข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบเครื่องนำทางไอโซนาร์ หนังสือพิมพ์มติชน วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557 ฉบับที่ 13082 ปีที่ 36 หน้า 17
 4. ข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบเครื่องนำทางไอโซนาร์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

Online Contents

 1. อาจารย์ ม.แม่ฟ้าหลวงทำเครื่องเตือนสิ่งกีดขวางแก่คนตาบอด,ข่าวสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี,ผู้จัดการ Online, 18 มิถุนายน 2556 [Online] http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9560000072977
 2. ‘ไอโซนาร์’เครื่องช่วยผู้พิการสายตา, Creative, Eureka creative idea design innovation, 1 มี.ค. 2558 [Online] http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/633340
 3. อจ.มฟล.เจ๋ง-ทำเครื่องนำทางคนตาบอดทุนแค่พันบาท, ข่าว มพพท., มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย, 3 พฤศจิกายน 2556 [Online] http://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0073&postid=0006577&currentpage=4
 4. อจ.มฟล.เจ๋ง ทำเครื่องนำทางคนตาบอดทุนแค่พันบาท, ข่าวภูมิภาค, ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2 พฤศจิกายน 2556 [Online] http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000136669
 5. อจ.แม่ฟ้าหลวง ประดิษฐ์เครื่องช่วยเตือนคนตาบอด, จับประเด็นข่าว, สถานีออนไลน์ FM 107 MHz, 19 มิถุนายน 2556 [Online] http://www.fmthailand.com/newsdetail.php?id=456
 6. เครื่องเตือนสิ่งกีดขวาง สำหรับผู้พิการทางสายตา, ฉลาดคิด, เดลินิวส์ออนไลน์, 24 กรกฎาคม 2557 [Online] http://www.dailynews.co.th/it/254336
 7. ไอโซนาร์- แผ่นยางทำความสะอาด – บรรจุภัณฑ์ฉลาด คว้าผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติปีนี้, ข่าวออนไลน์, สำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์, 5 กุมภาพันธ์ 2558 [Online] http://rubberburiram.com/index.php/component/content/article/28-news/6096—–05022558
 8. ไอโซนาร์ ม.แม่ฟ้าหลวง, สะเก็ดล้านนา, แนวหน้า, 2 ตุลาคม 2558 [online] http://www.naewna.com/local/183305
 9. ไอโซนาร์ แผ่นยางทำความสะอาด บรรจุภัณฑ์ฉลาด คว้าผลงาน, ข่าวไอที, เดลินิวส์,5 กุมภาพันธ์ 2558 [Online] http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=298733
 10. มฟล.คิดค้นเครื่องช่วยผู้พิการทางสายตา, ข่าว, ChiangraiFocus สังคมออนไลน์ของคนเชียงราย, 17 มิถุนายน 2556 [Online] http://www.chiangraifocus.com/2012/news/details.php?id=3397

Back

Post Author: Aj.Surapol Vorapatratorn