Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

อาจารย์และบุคลากรประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี และ รองอธิการบดี

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.00-16.00 น.ที่ผ่านมา อาจารย์และบุคลากรประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ และ รองอธิการบดี รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมรับคำอวยพรจาก อธิการบดี และ รองอธิการบดี

 

   

Post Author: newit