Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

21 ตุลาคม 2016 – Cabling Contest 4 – Chiang Mai

 

นายธนเดข ศรีดานุช และ นายเอกชัย ธรรมวัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 4 (Cabling Contest 4)” @ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

รายละเอียดโครงการ

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit