Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

3 ธันวาคม 2015 – Interlink Campus Tour 2015 – Open Cabling Systems for the Future

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Interlink Campus Tour 2015 – Open Cabling Systems for the Future สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม จำนวน 90 คน @ อาคารปฏิบัติการ S3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit