Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

18 มีนาคม 2017 – การบรรยายพิเศษ “International Telecom Business” by CAT Telecom

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “International Telecom Business” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 56 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:00-19:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit