Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

3 พฤษภาคม 2017 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย

 

คุณนุชา คำทัปน์ ผู้จัดการส่วน สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย และคุณวรฤทธิ์ วงศ์ตะวัน วิศวกร สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ CAT Internet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ในวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit