Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

27-28 มิถุนายน 2017 – Cabling Contest 5 – Chiang Mai

 

นายธนเดข ศรีดานุช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นายสรัล โอฬารกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 5 (Cabling Contest 5)” @ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

รายละเอียดโครงการ

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit