Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

17 พฤศจิกายน 2017 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 

พ.จ.ท.สาคร ปีกอง ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ (เขตประชิดสนามบินภูมิภาค) คุณวิชชา เงินพลับพลา ผู้จัดการระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค) และ คุณอัมรินทร์ ซื่อตรง วิศวกรระบบจราจรทางอากาศอาวุโส ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และ คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานระบบ Communication, Navigation, Network, and Surveillance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502333 Wireless Communication ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 @ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9:00-12:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit