Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

25-26 พฤศจิกายน 2017 – การบรรยายพิเศษ “Voice Business and Technologies” by CAT Telecom

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Voice Business and Technologies” สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ S7B-240 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit