Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

24-25 มีนาคม 2018 – การบรรยายพิเศษ “International Telecom Business” by CAT Telecom

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “International Telecom Business” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2  โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ C5-225 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit