Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

21-29 พฤษภาคม 2018 – Robot Design Contest 2018 – Chiang Mai

 

นายสรัล โอฬารกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  นางสาวธนาวดี ติธาดา และ นางสาวนริศรา ยาวิละ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 @ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 


Post Author: newit