Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

8-9 พฤศจิกายน 2018 – Cabling Contest 6 – Chiang Mai

 

นายณรัฏฐ์ กุณทรนีรานันต์  นายภานุวัฒน์ พนัสบดีกุล  นายกิตติพันธุ์ สายคำภา  นายภูผา หลำชาวนา  นายเกริกกฤติกร ก๋าวิโล  นายธีรชัย สมประสงค์  นายปริญญา อ่ำดอนกลอย  นายณัชพล บุญคำเยือง และ นายณัฐชัย สันต์สุขเสริม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 6 (Cabling Contest 6)” @ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2018 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

 

รายละเอียดโครงการ

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit