Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

นศ.สาขาไอที 2 ทีม..สุดเจ๋ง! เข้ารอบการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ (NSC 2019)

 

     

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีมอบทุนโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2019) ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โดยนักศึกษาทั้ง 2 ทีม ประกอบด้วย นายปองพล  เสพรัมย์, นายธัชพล ปานยิ้ม, นายปัณณธร พิพัฒนาคม, นางสาวชนากานต์ ผ่านด่าน,​ นางสาวธีระกานต์ พันธ์แก้ว, นายสิรดนัย ทองมี และมี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งทั้ง 2 ทีมจะเข้านำเสนอผลงานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

 

เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ….#ทีมไอที #NECTEC #NSC2019

 

Post Author: newit