Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

นศ.สาขาไอที เข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (G-CON 2019) รอบ Audition ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(G-CON 2019) รอบ Audition ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

นศ.ไอทีเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Application Contest 2019) รอบ Incubation
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Application Contest 2019) รอบ Incubation ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี **รอลุ้นการประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562**

โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบ Incubation จำนวน 2 ทีม และมี อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต และ อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

***ทีม MFU_4U จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายธีรพงษ์ ชัยยารังกิจรัตน์, นายธัชพล ปานยิ้ม, นายปองพล เสพรัมย์, นายปัณณพร พิพัฒนาคม, นางสาวธีระกานต์ พันธ์แก้ว

***ทีม Princess จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวแพรวพรรณ โตเจริญกุล, นางสาวอาทิตยา เกสรแก้ว, นางสาวจินตรา แซ่จาง

มาช่วยลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีม โดยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

Post Author: newit