Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มชุมชน” ได้รับประสบการณ์ได้ทำงานและรับชั่วโมงบำเพ็จประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่ goo.gl/forms/MScZRPrnRyzRnkg63

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 053-917011,053-917015

Post Author: newit