Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

MFii รับสมัครทีมนักศึกษาและผู้สนใจในการสร้างธุรกิจ Startup เข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครทีมนักศึกษาและผู้สนใจในการสร้างธุรกิจ Startup เพื่อเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood  เพื่อร่วมพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพ พร้อมรับทุนสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจด้าน Digital Lifestyle โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจกลุ่มอาหาร สุขภาพและความงาม การท่องเที่ยว แฟชั่น และออร์แกไนท์เซอร์

หลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์ โดยส่งมาที่อีเมล: patsara.mfii@mfu.ac.th

· สำเนาบัตรประชาชน

· สำเนาเอกสารการจัดตั้งธุรกิจ (ถ้ามี)

·  แผนธุรกิจเบื้องต้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้สนใจสามารถยื่นความประสงค์เบื้องต้นได้ที่ https://goo.gl/eYfcSa

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 053-917011,053-917015

Post Author: newit