Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

การจำหน่ายเสื้อที่ระลึก “น้ำกกเกมส์”

 

จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งขาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2562 ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดจำหน่ายเสื้อที่ระลึก “น้ำกกเกมส์” เพื่อเป็นการสร้างกระแสในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ 2562) “น้ำกกเกมส์” ให้กับเยาวชน ประชาชน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความพร้อมเพรียงของชาวเชียงรายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ อีกทั้งรายได้จากการจำหน่ายเสื้อจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

มีจำหน่ายที่ :

  1. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
  2. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
  3. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
  4. วัดห้วยปลากั้ง
  5. สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย (ตรงข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด)
  6. ขัวศิลปะเชียงราย

Post Author: newit