Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

กำหนดการ รับชุด คืนชุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

ร้านครุยทองคำจะให้บริการวัดตัวชุดครุยสำหรับ เช่า-ซื้อ ละส่งมอบชุดครุยฯ (รอบที่ 2) ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตรประจำปี 2560 รายละเอียดดังนี้

วันที่ เวลา สถานที่
8-9 กุมภาพันธ์ 2562 9.00 น. – 16.00 น. ห้อง 117 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1)
12 กุมภาพันธ์ 2562 (การส่งคืนชุดครุยฯ) 17.00 น. – 19.00 น. ห้อง 117 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1)
13 กุมภาพันธ์ 2562 (การส่งคืนชุดครุยฯ) 09.00 น. – 16.00 น. ห้อง 117 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1)

Post Author: newit