Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

Image may contain: one or more people

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Voice Business and Technologies” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้ และมีนักศึกษาจำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ C5-320 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: Aj.Dr.Sirichai Hemrungrote