Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่ง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค-1 มิ.ย.62

 

12 ทีม Startup ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประชันไอเดียสุดเจ๋งในรอบ Semi-Final G CON 2019 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ได้จัดการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ G CON 2019 ขึ้น ทุกทีมมาพร้อมความคิดสร้างสรรค์และ Passion ในการผุดไอเดียแปลกใหม่มาฟาดฟันกันในรอบ Semi-Final อย่างสนุกสนาน อย่างเช่นทีม นัด กับ Nurse แอปพลิเคชั่นรวบรวมพยาบาล สามารถเรียก แมชกับพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ เพียงแค่ปลายนิ้ว โดยประยุกต์ใช้ GNSS บอกตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย ผู้เข้าแข่งขันต่างเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความสามารถให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงศักยภาพของแอปพลิเคชั่นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Location Based Service (GNSS) และ GISTDA PORTAL Platform ที่ให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และใช้งานได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างก้าวกระโดด เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า Business Model Innovation นายพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์อวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า กล่าวเปิดงานว่า G CON เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงภาคธุรกิจ โดยจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้มีองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานที่จะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา G CON ได้เฟ้นหาทีมเจ๋งๆจากการแข่งขันรอบ Audition ภูมิภาคจากทั่วประเทศ เหลือ 12 ทีมในครั้งนี้ ได้แก่ ทีม Princess จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ทีม Biz Talk จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ทีม STU Toap จากวิทยาลัยสันตพล, ทีมอันวา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ทีม Power Seeker จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ทีม Fling Drone Delivery, ทีม Asteron (Excellent Route), ทีม MeMoney จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ทีม MyCard จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ทีม E Bill จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ทีม Asteron (fruit truck) และ ทีม 2KM จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ทีม Princess
1. 5931501077 นางสาวจินตรา แซ่จาง
2. 5931501048 นางสาวแพรวพรรณ โตเจริญกุล
3. 5931501075 นางสาวอาทิตยา เกษรแก้ว

 

ทีมอาจารย์ที่ปรึษา
1.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
2.ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ
3.ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง

 

 

Post Author: newit