Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

นายจิรายุส หล่อวิทยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทางนักศึกษาและบุคลากร

 

Post Author: newit