Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

ศิษย์เก่า วิศวกรรมกรรมศาสตร์ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทางนักศึกษาและบุคลากร

 

Post Author: newit