Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

ไอทีไม่มีตกงาน

มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และบริษัทซัมมิทร่วมกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในจังหวัดเชียงรายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกปี เริ่มจากการรับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่นปีนี้จะจัดอบรมในสามหลักสูตรได้แก่ การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชัน การพัฒนารายงานและการทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทซัมมิท แล้วจากนั้นผู้เข้าร่วมสามารถเข้าฝึกงานกับบริษัท และสามารถสมัครเป็นพนักงานในบริษัทได้เลย จึงถือเป็นโอกาสดีๆแก่นักศึกษาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถสมัครเข้าโครงการได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

 

Post Author: newit