Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

17-25 พฤษภาคม 2019 – Robot Design Contest 2019 – Chiang Mai

 

นางสาวกุลิสรา จินดา, นางสาวกัลยาณี ทองคง, นายวชิรวัตติ์ จรัสเมธีนนท์ และนายนวเมศวร์ นิตย์แสวง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Robot Design Contest 2019: RDC 2019) รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2019 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 @ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่า ทีม “พญาเสือโคร่ง” ซึ่งมี นางสาวกัลยาณี ทองคง เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปร่วมการแข่งขัน “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  รอบระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไป โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

Image may contain: 18 people, including Mind Kallayanee, people smiling, people standing

รูปภาพเพิ่มเติม :

RDC Thailand

Post Author: Aj.Dr.Sirichai Hemrungrote