Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามัลติมีเดียฯ ที่ได้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ และได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 2 ทีม และได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ เด็กตื่นไฟ เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจะมีงานประกาศรางวัล “เด็กตื่นไฟ” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อชิงทุนสนับสนุนการผลิตและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ทีม 1Hundred

  1. 5831306027 นายภาสกร              กันธิพันธุ์
  2. 5931306004 นายกิจนพคุณ ไชยา
  3. 5931306050 นางสาวอนัญญา เหลาโชติ
  4. 6131306036 นางสาวภคพร เลียวสิริไพโรจน์

ทีม Friefly

  1. 5831306068 นางสาวอมรลักษณ์ สันติสกุลไชย
  2. 5931306028 นายชัชธิพงศ์ อ่อนเจริญวิชญ์
  3. 5931306057 นางสาวบุปผาพันธ์ อรรถไกวัลวที
  4. 6031302020 นายภูรธีรดนย์ พิมสาร

รูปเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit