Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลชมเชย เด็กตื่นไฟ

 

เด็ก มฟล. คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ คว้าเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม 1Hundred คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ ในงานประกาศรางวัล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท    ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และมีสมาชิกในทีมดังต่อไปนี้

  1. 5831306027 นายภาสกร กันธิพันธุ์        สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  2. 5931306004 นายกิจนพคุณ ไชยา          สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  3. 5931306050 นางสาวอนัญญา เหลาโชติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  4. 6131306036 นางสาวภคพร เลียวสิริไพโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

 

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศอีก 1 ทีม คือ

ทีม Friefly

  1. 5831306068 นางสาวอมรลักษณ์ สันติสกุลไชย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  2. 5931306028 นายชัชธิพงศ์ อ่อนเจริญวิชญ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  3. 5931306057 นางสาวบุปผาพันธ์ อรรถไกวัลวที สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  4. 6031302020 นายภูรธีรดนย์ พิมสาร           สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

 

 

 

Post Author: newit