Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

เตรียมพบกับการแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน IT Maker Day 2019

 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และแข่งขันทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม (IT Maker Day 2019) โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ Smart Robotics ให้กับผู้เข้าแข่งขันจำนวน 16 ทีม และการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Networking ให้กับคุณครู เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 และเตรียมพบกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7B-333 และ 335)

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

Post Author: newit