อาคารสำนักวิชา 3

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

Tel : +66(0) 5391 6741-2, Fax: +66(0) 5391 6743

Email: itschool@mfu.ac.th