MTA Alumni 01

พี่ทัช นายกรกต ข่างพาน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท มัลติฯ รุ่น 6 บริษัท ทัชนิวมีเดีย จำกัด

www.thetnm.com

ผลงาน

  • วีดีทัศน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • วีดีโอโปรโมท สถานที่ท่องเที่ยว ผาบ่อง เชียงราย (ททท.)
  • ถ่ายภาพให้กระทรวงการท่องเที่ยว 4 จังหวัด 800 สถานที่ สำหรับแอพพลิเคชัน Trip Northern
  • วีดีโอ E-learning การโรงแรม 200 บทเรียน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • วิทยากร สอนถ่ายภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วีดีโอ interactive น้ำขึ้นน้ำลง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ทำไมเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. มีความอุดมสมบูรณ์ มีความน่าอยู่มาก ยิ่งอยู่ยิ่งรื่นรมย์ขึ้น มีความเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน

ทำไมเลือกเรียนมัลติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยความที่เป็นคนชอบเทคโนโลยี และ ชื่นชอบศิลปะ ชอบด้านแอนิเมชั่น เลยคิดว่า เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างในความเป็นมัลติมีเดีย น่าจะตอบโจทย์

ประสบการณ์ระหว่างเรียน

  • เป็น รองประธาน ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแลกเปลี่ยนที่ ญี่ปุ่น โครงการ JENESYS 2.0

ทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้

ต้องตั้งใจครับ อดทน เพราะงานสายนี้เป็นงานที่หลากหลาย ทุกครั้งที่เริ่มงานใหม่ เท่ากับเราต้องศึกษาหาความรู้เรื่องนั้นอย่างจริงจัง