โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง International Telecom Business

Categories: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง International Telecom Business

โดย อ.สมพงษ์ อัศวบุญมี

 

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00–16:00 น.

ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ (E4) ห้อง E4A- 709

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 

 

 |   |  578