โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Real Time Operating System for Embedded System and Internet of Things”

Categories: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Real Time Operating System for Embedded System and Internet of Things”

โดย อาจารย์สรยุทธ กลมกล่อม 

 

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

และวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 09.00-12.00 น.

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย S7

ห้อง S7B-333 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 |   |  534