สำนักวิชาเทคโนโลนีสารสนเทศ จัดประชุมสำนักวิชา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลนีสารสนเทศ จัดประชุมสำนักวิชา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแนะนำอาจารย์ใหม่และชี้แจงแนวทางของสำนักวิชาฯ เพื่อให้ทางบุคลากร นำไปปฏิบัติและปรับใช้รูปแบบการทำงานต่อไป

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสงเป็นประธานในการประชุม 

ใน วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชา E3A-316/2 และรูปแบบออนไลน์

 |   |  263