คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมสัมมนาวิชาการ "Asia Educator Traning" ณ เมืองซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์ It-โครงการพิเศษ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าโครงการวิจัย Portable Conferencing Tool kits and Online Applications for Engaging Learning Experience Design in Higher Education Classrooms ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากทุน ERASMUS Plus ได้นำทีมคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมงานเสวนาขยายผล (Multiplier Event) ณ มหาวิทยาลัย UiTM Cawangan Sarawak ซาราวัก ประเทศมาเลเซีย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบสัมนาเชิงวิชาการและสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดผลการวิจัยเครื่องมือการสอนทางไกล แก่ผู้เข้าอบรม

การนำเสนอโดยคณะทีมวิจัยจาก 7 ประเทศทั้งในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและภาคเอกชนจากประเทศเดนมาร์ก ได้แก่

  • Technical University of Denmark (DTU), ประเทศเดนมาร์ก
  • An-Najah National University (ANNU), ปาเลสไตน์
  • Mae Fah Luang University (MFU), ประเทศไทย
  • Universiti of Teknologi Mara (UiTM), ประเทศมาเลเซีย
  • Aix-Marseille University (AMU), ประเทศฝรั่งเศษ
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU), ประเทศนอร์เวย์
  • University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB), ประเทศบังกะลาเทศ
  • EdTech Denmark, ประเทศเดนมาร์ก (บริษัทเอกชน)
  • uQualio, ประเทศเดนมาร์ก (บริษัทเอกชน)

แต่ละมหาวิทยาลัยมีการวิจัยปัญหาและกำหนดความต้องการของบริบทตนเองและสร้างชุดเครื่องมือประกอบการสอน และทดสอบการใช้งานก่อนนำผลที่ได้ร่วมจัดสัมนาเชิงวิชาการเพื่อขยายผลแก่อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนด 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 25-27 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ กว่า60คน ผลที่ได้จากการร่วมสัมนาดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

ทั้งนี้หากท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสามารถหาข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ https://edvicon.compute.dtu.dk/ หรือติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัยโดยส่งอีเมลที่ nikorn@mfu.ac.th

 |   |  41