สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ


ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากร. มนุษย์ และพันธกิจสังคม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย ผลจากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยต่อไป

 

| ผู้เขียนข่าว Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 40 ครั้ง