สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา  คณาจารย์ คุณครู และนักเรียน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าศึกษาดูงานกับทางสำนักวิชาฯ ณ อาคาร E3B-102

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา ,คณาจารย์ และ บุคลากรจากทางสำนักวิชาฯ เข้าร่วมต้อนรับ เพื่อแนะนำหลักสูตรแต่ละสาขาให้กับทางนักเรียน โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมจำนวน 115 คน

| ผู้เขียนข่าว Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 45 ครั้ง