นักศึกษาไอทีส่งมอบระบบ WifiMap for MFU and MCH ให้ทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

  • นายกรวิชญ์ สันติธรรมานันท์
  • นายชวรัตน์  บรรณศักดิ์
  • นายอนาวิล  โกยทอง

ได้จัดทำโครงงานนักศึกษาในหัวข้อ WifiMap for MFU and MCH รายวิชา Senior Project ซึ่งมี อาจารย์ ดร.มาหะมะ เซะบากอ เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยหลังจากดำเนินการพัฒนาระบบและทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้ทำการส่งมอบระบบ WifiMap for MFU and MCH ให้กับทาง ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A ชั้น 3 ห้อง 302 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ทางหน่วยงานได้นำระบบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานแและมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 40 ครั้ง