อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร เข้าบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในยุค new normal: The life in the age of New normal”

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในยุค new normal: The life in the age of New normal” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 83 ครั้ง