สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับยุค New Normal

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับยุค New Normal

(MFU New Normal 2021)

********************************************

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับยุค New Normal (MFU New Normal 2021) ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบ การเข้าร่วมทดสอบและทดลองเรียนเนื้อหาทั้ง 12 Modules ผ่านระบบ IT Virtual Classroom Modules โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับมอบโล่ประกาศนียบัตร จำนวน 9 โรงเรียน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

  1. โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม <<<<< รูปภาพเพิ่มเติม

  2. โรงเรียนปล้องวิทยาคม <<<<< รูแภาพเพิ่มเติม

  3. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม <<<<< รูปภาพเพิ่มเติม

  4. โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า <<<<< รูปภาพเพิ่มเติม

  5. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม <<<<< รูปภาพเพิ่มเติม

  6. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม <<<<< รูปภาพเพิ่มเติม

  7. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม <<<<< รูปภาพเพิ่มเติม

  8. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม <<<<< รูปภาพเพิ่มเติม

  9. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก <<<<< รูปภาพเพิ่มเติม

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 250 ครั้ง