สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมงานสัมมนาฯ ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ ออนเซ็น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม "งานสัมมนาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ" ในวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ ออนเซ็น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาฯ และการทำงานร่วมกันของทางบุคลากรของสำนักวิชา

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 73 ครั้ง