สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมต้อนรับคณะบริษัทด้านไอที เพื่อนำเสนอเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับเสริม ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณ ปิยรัตน์ ธรรมโชคมงคล เจ้าหน้าที่บริหารจากส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม , บริษัทซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด มหาชน และตัวแทนจาก บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วย

  1. คุณธฤตพน กรุงหิรัญ
  2. คุณพงศ์สนิท เดชะบุญ
  3. คุณวุฒิชัย ใจบาล
  4. คุณชยุตม์ เกษรีภรณ์
  5. คุณกัญรัศ ลิ้มรวมทรัพย์
  6. คุณธนศักดิ์ พุตงาม
  7. คุณประจวบ บทมา
  8. คุณวสันต์ บัวหลวง

เพื่อนำเสนอ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย สำหรับนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของสำนักวิชาฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแอปเปิ้ลสำหรับพัฒนาด้านการศึกษา และเพื่อให้มีประสบการณ์ในการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ บน iPAD และ Mac โดยให้ได้เห็นตัวอย่างห้องเรียนเสมือน จริงในการนำเทคโนโลยีแอปเปิ้ลไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (E3A-302)

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 131 ครั้ง