นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมงานแข่งขัน Startup Thailand League 2022 รอบภาคเหนือ

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ ๆ นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่เข้าร่วมงานแข่งขัน Startup Thailand League 2022 รอบภาคเหนือ

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อทีมและสมาชิก

ทีม Low Battery

6231501062 ศิวัช สุวัฒนรัตน์

6231501074 หรรษวัต ดวงรัตน์

6231501089 พัชรพล วิริยะเกียรติ

6231501106 อารีลักณ์ สุขแก้ว 

ทีม Laundro

6531501126 สิเมโอน ทศวงศ์วรรษ 

6131306033 พันกร ปรารมภ์

6131305027 ศรัณญ์พงศ์ มณีภาสวรเดช

6131306056 สุรชาติ แซ่เฮ่อ

6231501084 ทินภัทร เหล็กเพชร

ทีม Avant-gard

6031210125 ภวรัญชน์ มงคลคำ (สำนักวิชาการจัดการ)

6231501084 ทินภัทร เหล็กเพชร

6131306012 เจตน์มนัส รติศักดิ์สุนทร

ทีม Figure

6131306056 สุรชาติ แซ่เฮ่อ

6131306057 สุรัสสา ทรัพย์นุช

6231209050 นริศรา กลิ่มจิตร (สำนักวิชาการจัดการ)

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 82 ครั้ง