คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารของสมาคมฯ เพื่อร่วมประชุมแผนการดำเนินงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30-15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 ของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารของสมาคมฯ เพื่อร่วมประชุมแผนการดำเนินงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้การต้อนรับและร่วมหารือแผนการดำเนินงานร่วมกัน

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 23 ครั้ง