บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าหาพูดคุยและหารือความร่วมมือทางวิชาการ

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ , ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับทางสำนักวิชาฯ ในการพัฒนานักศึกษาสหกิจ, ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การจัดอบรม และการพัฒนาในองค์ความรู้ด้านต่างๆ ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 33 ครั้ง