นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน Cabling & Networking Contest#10 ในรูปแบบ Online

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมแข่งขัน Cabling & Networking Contest#10 ในรูปแบบ Online โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในด้านการทำงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสนับสนุนให้เด็ก นิสิต นักศึกษาได้ทดลองใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา โดยชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัล

ซึ่งได้มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย

  1. นาย ต่อลาภ วิเชียรสรรค์ ชั้นปีที่ 4
  2. นาย สิริชัย ภูครองหิน ชั้นปีที่ 4

โดยได้ทำการแข่งขันในวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ S7A-213 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 16 ครั้ง