ขอเชิญนักศึกเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนานักศึกษาสู่เป็นผู้ประกอบการ IT MFU Start Up League

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์ It-โครงการพิเศษ

ขอเชิญนักศึกเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนานักศึกษาสู่เป็นผู้ประกอบการ IT MFU Start Up League

ในวันเสาร์ที่ที่ 26 นี้ และร่วมชิงเงินรางวัลรวม 26,000 บาท ทางช่องทางออนใลน์ Webex 

https://cisco.webex.com/meet/pjindalo

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีและศิษย์เก่า กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาทุกชั้นปีและศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 |   |  405 ครั้ง