สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม ITSchool Job Fair 2022

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัทด้านไอทีชั้นนำ จัดกิจกรรม ITSchool Job Fair 2022 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ Online

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นชา ชลดารงค์กุล เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีบริษัทเข้าร่วมดังนี้

 • SBP
 • ATA IT
 • Outsourcify
 • Marco Technology co., ltd. and Vtune
 • Aware  Group
 • ISUZU ChiangRai
 • Rudy
 • Gable
 • Freewill Solutions
 • Summit
 • I&I Group Public Company Limited (iiG)
 • IT One

ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของสำนักวิชาฯ คือการให้นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ได้รับข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องต้นของแต่ละบริษัทและสามารถเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับการยื่นฝึกงานของตนเองได้ 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 18 ครั้ง